W dzisiejszych czasach zauważamy, iż całą Europę ogarnął kryzys. Mianowicie chodzi o ciągły przyrost bezrobocia. Zawsze można sie w takiej sytuacji starać o zasiłek dla bezrobotnych, jednak nie można także liczyć na to że zawsze się go dostanie i że wystarczy on na to abyśmy przeżyli i normalnie funkcjonowali. Najlepiej jest poszukać pracy. Istnieje wiele…

Read MoreComment