Faktura Vat jest wystawiana przez płatników podatku VAT, która podlega osobnym przepisom. Każda faktura VAT zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce powinna zawierać np.: dokładną datę dokonania sprzedaży oraz datę w której został wystawiony dokument, bazę i adres sprzedawcy oraz nabywcy wraz z ich numerami NIP, napis “Faktura VAT” wraz z numerem kolejnej faktury, cenę towaru lub konkretnej usługi netto, jednostkę miary wraz z ilością sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, wartość wykonywanych usług bądź też towarów, których dotyczy sprzedaż netto, sumę wartości sprzedaży netto wykonywanych usług lub towarów z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu itd. Każda faktura VAT zawsze powinna być wystawiona w minimum dwóch egzemplarzach, z tym że przynajmniej jeden z nich jest oryginałem, który oczywiście otrzymuje kupujący. Tradycyjna faktura zazwyczaj jest wystawiana na papierze, jednak w niektórych wyjątkowych okolicznościach może występować w postaci elektronicznej.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com